TVS1000 – Funkcje

Źródła sygnałów

Główny moduł systemu TVS-1000, czyli Production Live, jest typową aplikacją produkcyjną. Podstawowym zadaniem aplikacji jest zapewnienie operatorowi wszystkich narzędzi do realizacji programu na żywo. Realizacje tego typu wymagają jednoczesnego działania na wielu źródłach obrazu. Aby to umożliwić, system TVS-1000 pozwala na przyjmowanie zewnętrznych źródeł sygnałów podłączonych do karty wejściowej. Dodatkowo generuje wiele źródeł sygnałów z plików na dysku twardym, które są odtwarzane przez system wirtualnych playerów. Do kontroli playerów zastosowano prosty w użyciu interfejs – Zasobnik mediów. System TVS-1000, w zależności od konfiguracji, umożliwia operowanie na jednym lub dwóch źródłach (CAM1, CAM2).  Źródła CAM pobierane są na żywo, np. z kamery podłączonej do karty wejściowej. Pozostałe źródła sygnałów są odtwarzane przez wirtualne playery. Playery obsługują następujące źródła: MEDIA1, MEDIA2 dla filmów, STILL1, STILL2 dla grafik statycznych, TEXT1, TEXT2 plansz tekstowych.

Blok podglądów systemu TVS-1000

System TVS-1000 zapewnia operatorowi aż 14 podglądów jednocześnie. Pozwala to na sprawną realizację programu na żywo. Ze względu na ich funkcje, podglądy można podzielić na trzy grupy:

  • podglądy sygnałów wejściowych,
  • podglądy produkcyjne,
  • podglądy ujęć wirtualnych studia.

Podglądy są generowane w czasie rzeczywistym. Dzięki temu operator ma pełny obraz realizowanego na żywo programu. Wszystkie podglądy są wyświetlane na ekranie aplikacji produkcyjnej. Dla zapewnienia pełnego komfortu pracy, podglądy mogą być wyświetlane na dodatkowych monitorach. System może obsługiwać nawet trzy monitory wyświetlające dodatkowe podglądy w różnych kombinacjach.

Wirtualne SETy – kompletna definicja studia

Wirtualne SETy zawierają dekoracje studia, ustawienia dla umieszczenia postaci prezentera oraz wirtualnych ekranów. Zazwyczaj projekty studia zawierają w zestawach kilka różnych ujęć tego samego studia. Wczytanie poszczególnych ujęć do jednego z czterech zasobników systemu TVS-1000 daje możliwość szybkiej zmiany ujęcia studia. Pozwala to na uzyskanie wrażenia, że każde ujęcie pochodzi z innej kamery ustawionej w tym studiu. Wraz z systemem TVS-1000 dostarczany jest zestaw 20 profesjonalnie przygotowanych definicji studia o różnej tematyce, np. wiadomości, talk show, edukacja, programy dziecięce, sceny baśniowe.

Konfiguracja studia

Przygotowując emisję, należy skonfigurować wczytane kompozycje wirtualnego studia. Pierwszym krokiem w konfiguracji jest wybór źródeł sygnałów, które będą użyte w studiu. Po wyborze sygnałów na tle dekoracji studia pojawi się postać prezentera, a na wirtualnych ekranach wyświetlany będzie na przykład film. Jeżeli zachodzi taka potrzeba można dopasować postać prezentera do użytej dekoracji przez korektę skali (wielkość) i pozycji postaci na tle studia. Na tak utworzonym obrazie studia można zdefiniować ruchy wirtualnej kamery. Dla każdego studia można zdefiniować trzy fazy ruchu kamery. Umożliwia to przemieszczenie się kamery z jednej pozycji do drugiej. W czasie emisji pozycję kamery można przełączać „na ostro” bez animacji lub tworzyć przejazdy płynne, czyli animowane o określonym czasie trwania.

Zasobniki mediów

Zasobnik mediów to prosty w użyciu interfejs, który umożliwia zebranie w jednym miejscu wszystkich mediów potrzebnych do emisji programu. Media można przenieść z zasobnika do wirtualnych playerów lub użyć na wizji oraz jako źródła w wirtualnych studiach. System TVS-1000 posiada 6 zasobników dla różnych rodzajów mediów. Możliwe jest korzystanie z następujących mediów: filmów, obrazów statycznych oraz plansz tekstowych. Użycie mediów w programie jest bardzo proste. Należy dodać plik do właściwego zasobnika oraz wczytać medium do wirtualnego playera.

Production switcher

Production switcher to główny element systemu TVS-1000. Pełni rolę miksera wizyjnego. Za jego pomocą kieruje się wybrane treści na antenę oraz przygotowuje do emisji kolejne materiały. Panel switchera składa się z dwóch rzędów przycisków. Służą one do wyboru źródła sygnału oraz bloku przycisków wykonawczych. Górna linia przycisków – PGM wskazuje, z którego źródła obraz kierowany jest bezpośrednio na wizję. Przycisk źródła skierowanego na wizję jest podświetlany na czerwono. Dolna linia przycisków – PVW pozwala wskazać, z którego źródła obraz będzie wyemitowany w następnej kolejności.

Wybrany przycisk tego źródła podświetla się na zielono, a sygnał widoczny jest na podglądzie PREVIEW. Do kierowania treści na antenę służy przycisk TAKE. Przyciśnięcie TAKE powoduje natychmiastową zamianę sygnałów PVW i PGM. To, co dotąd było zaplanowane do emisji, zostaje wyemitowane, a sygnał „zdjęty” z wizji trafia na PVW. Dodatkowo możliwe jest też przejście do czerni. Użycie przycisku FSB powoduje stopniowe przejście emitowanego sygnału w czerń. Można ustawić dowolny czas przejścia.

DSK (downstream key)

Żadna emitowana audycja nie może obyć się bez grafiki i plansz z napisami. Grafiki i plansze umieszczone są na głównym sygnale w formie nakładek. Zwyczajowo tego typu nakładki nazywają się DSK (downstream key). System TVS-1000 pozwala na nałożenie do dwóch sygnałów DSK jednocześnie. Źródłem sygnału dla DSK może być dowolny wirtualny player. Pozwala to na użycie dowolnych mediów dostępnych w aplikacji produkcyjnej. Zazwyczaj na warstwach DSK umieszcza się planszę z napisami, nieruchomą grafikę lub krótkie animacje komputerowe. Do ich przygotowania należy zastosować formaty filmów i plików graficznych. Muszą one posiadać definicję przezroczystości, czyli kanał alpha. System TVS-1000 jest wyposażony we własny edytor plansz tekstowych. Edytor umożliwia łatwe przygotowanie napisów do użycia na warstwach DSK.

Kluczowanie

Kluczowanie jest specjalnym filtrem, który w systemie TVS-1000 może zostać użyty tylko dla wejść z kamery. Jego działanie polega na usuwaniu z obrazu obszarów w określonym kolorze (np. zielonym).Po włączeniu kluczowania i ustawieniu jego parametrów kolor zielony zostaje usunięty. Postać prezentera, sfilmowanego na zielonym tle, może być umieszczona na tle dowolnej wirtualnej dekoracji.

System TVS-1000 został wyposażony w zaawansowany algorytm klucza chromatycznego, który jest realizowany za pomocą procesora GPU, z wykorzystaniem techniki shakerów. Pozwala on uzyskać wysoką jakość efektu kluczowania dla tła zarówno zielonego, jak i niebieskiego. Klucz może pracować zarówno w trybie luminancji (luma-keying), jak i chrominancji (chroma-keying). Ustawienie parametrów klucza wykonuje się w sześciu prostych krokach, przez które prowadzi specjalny kreator ustawień. Dzięki takiemu rozwiązaniu, dobór optymalnych parametrów klucza jest możliwy nawet przez mało doświadczonego użytkownika. Osiągane rezultaty są imponujące.


Mikser dźwięku

System TVS-1000 został wyposażony w funkcję miksera dźwięku. Pozwala on na zmiksowanie sygnałów dźwiękowych. Funkcja miksera obsługuje zarówno źródła dźwięku pochodzące z karty wejściowej, jak i źródła wewnętrzne pochodzące z odtwarzanych plików (MEDIA 1, MEDIA 2). Możliwa jest regulacja poziomu sygnału każdego źródła oraz oddzielna regulacja poziomu sygnału wyjściowego. Dla każdego kanału można całkowicie wyciszyć sygnał (MUTE) oraz odtworzyć na wyjście sygnał pojedynczy (SOLO).

Still grab

Funkcja pozwala na wyłapywanie pojedynczych klatek obrazu z możliwością ich zapisania do pliku (PNG). W zależności od ustawienia Production switchera możliwe jest wyłapywanie klatek z emitowanego na żywo programu lub podawanych na wyjście emisyjne mediów. Plik z wyłapaną klatką jest zapisywany automatycznie na dysku twardym. Skrót dla tego pliku jest dodawany do Zasobnika mediów (Still 1 lub 2). Dzięki temu, natychmiast po przechwyceniu, klatka jest przygotowana do użycia bezpośrednio na wizji lub jako jedno źródło dla tworzonego na żywo programu.

Capture

Funkcja pozwala wykorzystać system TVS-1000 jako Video Recordera. Cały realizowany program, który jest emitowany na antenie, może być jednocześnie zapisywany w formie pliku na twardy dysku. Obraz zapisywany jest w formacie MP4 z użyciem kompresji h264. Rozdzielczość oraz liczba klatek na sekundę jest dobierana w zależności od trybu, w jakim pracuje wyjście systemu. Wielkość tworzonego plików można regulować przez dobór współczynnika kompresji. Możliwe są dwa sposoby kodowania dźwięku – AAC oraz MP3.

Stream

Funkcja systemu TVS-1000 pozwala na wysyłanie emitowanego sygnału w formie internetowego strumienia danych. Dzięki tej funkcji, programy realizowane na żywo od razu docierają do wszystkich widzów, nawet do odległego miejsca na świecie. System TVS-1000 jest głównym elementem dla tego typu realizacji, ponieważ poza tworzeniem sygnału emisyjnego udostępnia go w formie strumienia danych. Strumień, dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu, można przesłać na serwer realizujący funkcję emisji streamingu. Serwer pozwala na udostępnienie sygnału wielu widzom jednocześnie. Oglądanie takiej emisji jest możliwe na dowolnym urządzeniu z przeglądarką internetową, np. komputerze czy tablecie.

STILL TEXT edit

Moduł tworzenia plansz tekstowych jest uproszczonym programem graficznym. Pozwala tworzyć estetyczne i efektowne kompozycje plików graficznych z napisami. Tak utworzone plansze można wykorzystać w czasie emisji programu np. na warstwie DSK. Plansza tekstowa może zawierać bitmapy stworzone dowolnym programem graficznym oraz napisy. Dla napisów istnieje możliwość ustawienia wszystkich najistotniejszych elementów: wprowadzenie treści napisu, typu, rozmiaru i atrybutów czcionki. Dodatkowo można ustawić skalę i położenie napisu, wybrać kolor oraz dodać obwódkę oraz cień. Plansze tworzone modułem STILL TEXT edit mają bardzo istotną przewagę nad grafikami w innych programach graficznych. Na etapie produkcji (w module Live Production) można na żywo modyfikować treść napisów. Pozwala to na ich użycie jako szablonów, w których nie zmieniając elementów graficznych (np. tła), można wprowadzić w prosty i szybki sposób nową treść.

Virtualset Maker

Uzupełnieniem modułu Production Live jest edytor wirtualnych dekoracji. Z jego pomocą można w bardzo prosty sposób przygotować własną scenografię wirtualnego studia. Komponowanie projektu studia polega na wczytywaniu i układaniu we właściwej kolejności przygotowanych wcześniej plików graficznych. Pliki są umieszczane w warstwach jedna nad drugą, a ich kolejność „na stosie” można dowolnie zmieniać. Do dyspozycji projektanta jest kilka rodzajów warstw. Warstwy pozwalają na wstawienie plików z dekoracjami oraz na umieszczenie źródeł sygnałów wykorzystywanych w projekcie studia. Program posiada wszystkie funkcje niezbędne do tworzenia kompozycji. Pozwala na dodawanie nowych warstw, określenie typu dodawanej warstwy, zmiana kolejności warstw, ukrywanie warstw, usuwanie warstw. Dodatkowo można ustawić wielkość i pozycję warstwy na ekranie oraz obrócić warstwę o dowolny kąt. Gotową kompozycję można zapisać w specjalnym formacie plików przeznaczonym dla wirtualnych dekoracji. Projekt staje się natychmiast dostępny w module Production Live.