DigiLab

DigiLab to aplikacja do nieliniowego montażu wideo, rozwijana przez naszą firmę od prawie dziesięciu lat. Powstało wiele wersji w/w oprogramowania, niektóre zintegrowane z dedykowanymi kartami montażowymi naszej produkcji, inne sprzedawane samodzielnie, zabezpieczone kluczem sprzętowym USB. W projekcie DigiLab wykorzystujemy: DirectShow – oprogramowanie urządzeń DV, użycie kodeków i filtrów do przechwytywania, transmisji, kodowania/dekodowania, zapisywania itp… (muxery, splittery itp…..) znajomość formatu DV, DirectX – biblioteka efektów 2D i 3D. Przy okazji tworzenia DigiLaba, powstały też aplikacje pomocnicze, takie jak konwerter mediów (AVI Czarodziej) i przeglądarka mediów.