TVS-1000

TVS-1000 – Trackless Virtual Studio System

Jeszcze do niedawna stosowanie techniki wirtualnego studia było dostępne dla dużych stacji telewizyjnych, ze względu na wysoką cenę tego typu rozwiązań. Wraz z rozwojem komputerów i cyfrowej techniki przetwarzania obrazu, rozwiązania tego typu stają się coraz bardziej powszechne. Dziś mogą być używane już nie tylko w dużych stacjach telewizyjnych, ale też w stacjach lokalnych, placówkach edukacyjnych, organizacjach czy firmach. Pozwalają tworzyć programy edukacyjne, mogą być wykorzystywane do prezentacji produktów lub przygotowywania szkoleń kadrowych, a także materiałów promocyjnych itp.

Właśnie z myślą o zaspokojeniu potrzeb tego sektora rynku powstał produkt TVS-1000. TVS-1000 cechuje się bardzo dobrym stosunkiem możliwości do ceny, a jednocześnie dużym uproszczeniem interfejsu. Dzięki temu przeciętnemu operatorowi bardzo łatwo jest nauczyć się jego obsługi.

Co to jest TVS-1000?

System TVS-1000 to gotowe do użycia rozwiązanie. Klient otrzymuje kompletną stację roboczą, wraz z zainstalowanym oprogramowaniem i zamontowanymi dodatkowymi kartami wejścia/wyjścia. System oferowany jest w kilku wariantach. Najbardziej podstawowy posiada kartę z jednym wejściem HDMI i jednym wyjściem HDMI.

Zaraz po włączeniu komputera użytkownika wita oprogramowanie TVS-1000. Ekran startowy pozwala w pełni kontrolować system, włącznie z konfiguracją i możliwością wyłączenia stacji roboczej. Z tego ekranu można natychmiast przejść do modułu emisyjnego lub edytora wirtualnego studia.
System TVS-1000 bazuje na platformie komputera PC, która jest dodatkowo wsparta przez w pełni autorskie rozwiązania sprzętowe oraz programowe. Dzięki temu połączeniu system posiada wiele funkcji, a jednocześnie jest dostępny w stosunkowo niskiej cenie. Bardzo duży wpływ na wysoką jakość produktu ma zastosowanie w pełni oryginalny algorytm klucza chromatycznego, który jest realizowany za pomocą procesora GPU, z wykorzystaniem techniki shaderów. Umożliwia to uzyskanie wysokiej jakości kluczowania, czyli umieszczania żywych postaci w wirtualnym studiu.

Oprogramowanie systemu TVS-1000 składa się z trzech modułów:

Moduł główny

PRODUCTION Live – kontroluje emisję programu z wykorzystaniem wirtualnego studia i mediów (filmy, grafika).

Moduły pomocnicze

  • STILL TEXT edit – pozwala tworzyć grafikę i plansze z napisami do późniejszego wykorzystania w czasie emisji programu,
  • VIRTUALSET maker – służy tworzeniu i modyfikowaniu dekoracji wirtualnego studia (dalej zwanego: virtual set).
  • Dodatkowo ekran startowy umożliwia przejście do firmowego sklepu z virtual setami oraz konfigurowanie systemu.

Jak działa wirtualne studio?

Podstawowa zasada działania wirtualnego studia polega na tym, aby postać (np. prezentera) umieścić na tle wirtualnej dekoracji. Wirtualnej, czyli nieistniejącej w rzeczywistości.  Zazwyczaj takie dekoracje są generowane przez komputer jako grafika komputerowa. Dzięki temu zamiast używać drogich i często niedostępnych dekoracji, można wykorzystać obrazy generowane przez komputer. Wirtualne dekoracje nie mają żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o wygląd i treść. Można stworzyć takie, których budowa w rzeczywistości byłaby niemożliwa albo bardzo kosztowna. Tego typu techniki są często wykorzystywane przez duże wytwórnie przy tworzeniu filmów.

Jak zrealizować program w wirtualnym studiu?

Elementami niezbędnymi do realizacji wirtualnego studia są:

  • zielone lub niebieskie tło z odpowiednim zestawem oświetleniowym, który zapewni równomierne oświetlenie całej sceny,
  • kamera,
  • system TVS-1000.

Sygnał video z kamery należy podłączyć do wejścia stacji roboczej, w efekcie czego zobaczymy na podglądzie programu emisyjnego Production Live sygnał przedstawiający postać na zielonym tle. Dla tego sygnału należy włączyć funkcję kluczowania i ustawić jej parametry. Kolor zielony zostanie wtedy usunięty, a postać będzie mogła być umieszczona na tle dowolnej wirtualnej dekoracji generowanej przez system TVS-1000. Najprostszą dekoracją jest zdjęcie lub film, np. z panoramą miasta lub pustyni. Dzięki funkcjom dopasowania postaci (talentu) można wyregulować skalę (wielkość) i pozycję talentu tak, aby pasowała do użytej dekoracji. Wraz z systemem TVS-1000 jest dostarczany zestaw 20 profesjonalnie przygotowanych dekoracji studia (Virtula Set) o różnej tematyce, np. wiadomości, talk show, edukacja, programy dziecięce, sceny baśniowe. Gotowe Virtualne SETy posiadają możliwość modyfikacji niektórych elementów przez wstawianie własnych grafik (które stają się elementem dekoracji) oraz wyświetlanie własnych filmów i obrazów na wirtualnych ekranach. Każdy Virtualny SET jest dostarczany w kilku różnych ujęciach (studiach), które można przełączać. Co pozwala na szybką zmianę ujęcia studia przez co można odnieść wrażenie jak by każde z ujęć pochodziło z innej kamery ustawione w tym studiu. Dodatkowo, w ramach wybranego studia, można używać wirtualnej kamery, tworząc przy emisji programu np. zbliżenia postaci lub ruchome panoramy we wnętrzu studia. Jeżeli dekoracje, dostarczone razem z systemem, okażą się niewystarczające, możemy przejrzeć ofertę firmowego sklepu z virtual setami. Tam dokupić można dodatkowe zestawy dekoracji lub wykonać własną dekorację wirtualnego studia, za pomocą dostarczanego z systemem modułu pomocniczego Virtualset Maker.

Sposoby emisji programu

Program tworzony na żywo w naszym systemie może być udostępniany na kilka sposobów.

  • Podstawowym wyjściem sygnału emisyjnego jest wyjście wizyjne karty systemu TVS-1000, które znajduje się z tyłu stacji roboczej. W zależności od wersji systemu może ono być gniazdem HDMI lub SDI. Parametry sygnału wysyłanego na to złącze zależą od ustawień, jakie zostaną wprowadzone przy uruchamianiu programu Production Live. Tak utworzony sygnał można wpiąć w tor emisyjny stacji, podłączyć do innych urządzeń studyjnych (np. miksera) oraz oczywiście wyświetlić na ekranie telewizora.
  • Cały realizowany program, który jest emitowany na antenie, może być jednocześnie zapisywany w formie pliku na dysku. System TVS-1000 pozwala na rejestrowanie tworzonego programu w formie pliku na wewnętrznym twardym dysku.
  • Jedna z kluczowych funkcji naszego systemu pozwala na wysyłanie emitowanego sygnału w formie internetowego strumienia danych. Dzięki tej funkcji program realizowany na żywo od razu dociera do wszystkich widzów, nawet z odległego miejsca na świecie.


Prezentacje video