VideoMIX

VideoMIX to system montażu liniowego, zintegrowany z dedykowaną kartą przechwytującą.
Oprócz implementacji aplikacji końcowej, realizacja systemu wymagała:
  • oprogramowania układów Saa7146, BT848, TM1300,
  • stworzenia Engine’a 3D dla procesora TM1300,
  • implementacji kodeka DV na procesorze TM1300